Veel gestelde vragen over het noodnummer 112

Wat is 112 ?

"112" is het Europese noodnummer waarnaar mensen in nood in alle 27 lidstaten van de Europese Unie 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 kunnen bellen om onmiddellijke hulp te krijgen van de brandweer, een medisch team of de politie. Je kan het nummer 112 bellen met een vaste of mobiele telefoon. Het Europese noodnummer is overal gratis.

Top

In welke landen kan ik 112 bellen als ik in nood ben?

Je kan in de 27 lidstaten van de Europese Unie dringende hulp vragen via het noodnummer 112.

Deze lidstaten zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Bovendien wordt het nummer ook in een paar landen buiten de EU, zoals Zwitserland en Zuid-Afrika, gebruikt.

Top

Is 112 een gratis nummer?

Ja.

Top

Welke taal moet ik spreken als ik 112 bel?

Je spreekt de taal van het land vanwaar je belt. Als je deze taal niet spreekt, kan je de nodige informatie ook bijvoorbeeld in het Engels doorgeven. Engels is de meest courante taal, in 21 lidstaten kan je in het Engels geholpen worden. In sommige lidstaten kunnen ze je oproep naar het noodnummer 112 ook afhandelen in het Frans, Duits of in de taal van het buurland.

Top

Wanneer mag ik een noodnummer bellen?

Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer, een ambulance of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie.
Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.

Enkele voorbeelden van wanneer je een nummer MOET bellen

 • Als een gebouw, bos of auto in brand staat of wanneer er rook uit een gebouw komt.
 • Mensen die vast of gekneld zitten en uit een vervallen gebouw of een auto geëvacueerd moeten worden.
 • In geval van een ernstig ongeval met gewonden.
 • Wanneer iemand een auto probeert te stelen of beschadigen.
 • Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een agressie of gevecht.
 • Als je iemand ziet inbreken in een huis of merkt dat er iemand in jouw woning probeert in te breken.
 • Wanneer je getuige bent van een zelfmoordpoging.
 • Als jij of iemand in jouw omgeving bewusteloos is, niet stopt met bloeden of aan het stikken is.

Enkele voorbeelden van wanneer NIET:

 • Om te kijken of 112 of 101 wel echt werkt.
 • Om een grap uit te halen terwijl er niets aan de hand is.
 • Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres.
 • Omdat je niet meer in je huis binnenkan.
 • Om een pizza of taxi te bestellen.

Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Alle noodnummers zijn, onder meer omdat ze gratis zijn, regelmatig het doelwit van “grapjassen”. Deze personen stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. 

Top

Hoe vraag je best hulp tijdens stormweer?

 • Als het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) bij storm of wateroverlast code oranje of rood afkondigt, bel je het nummer 1722 als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is.
 • Bel enkel naar 112 als er nood is aan redding of sprake is van een levensbedreigende situatie.
 • Indien je belt naar 112, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

Top

Wat betekent het als het bericht " netwerk niet beschikbaar - alleen noodnummer " op het scherm van mijn GSM verschijnt?

Wanneer dit verschijnt, betekent dit dat er zich door omstandigheden storingen voordoen op je gsm-netwerk en dat er tijdelijk enkel noodoproepen mogelijk zijn.

Het betekent zeker niet dat je het nummer 112 moet bellen omdat je gsm niet werkt!

Top

Waarom is het noodnummer 112 ingevoerd in de Europese Unie?

De Raad van de Europese Unie heeft de beslissing genomen om het noodnummer 112 in te voeren, zodat mensen die in Europa reizen niet alle lokale noodnummers moeten kennen. Het noodnummer 112 is makkelijk te onthouden en is bovendien het enige noodnummer dat je moet onthouden in Europa. Dit is belangrijk omdat mensen die een noodgeval meemaken gestresseerd of zelfs in paniek kunnen zijn.

Top

Kun je vanuit België een buitenlandse 112-centrale opbellen; en vanuit het buitenland een noodcentrale in België?

Het is op dit ogenblik niet mogelijk om rechtstreeks buitenlandse noodcentrales te contacteren vanuit België. Het is ook niet mogelijk om de meldkamers van de Belgische noodcentrales te bellen vanuit het buitenland.

Als je naar een noodnummer belt, word je doorgeschakeld naar de dichtstbijzijnde noodcentrale. Als je in Europa naar 112 belt, krijg je dus afhankelijk van waar je bent een operator aan de lijn van de noodcentrale in de regio waar je op dat moment bent.

Als je toch een noodcentrale wil contacteren in een regio waar je je zelf niet bevindt, kan je dit best proberen via een contactpersoon (bijvoorbeeld een familielid of kennis) die zich in die regio bevindt.

Top

Wordt mijn oproep naar het noodnummer 100/112 in België opgenomen of bewaard?

Wanneer je belt naar het noodnummer 100/112, kan je oproep opgenomen en bewaard worden.
Noodoproepen worden opgenomen opdat verantwoordelijken van de noodcentrales de oproepen kunnen herbeluisteren. Zo kunnen ze mensen die in nood zijn nog beter helpen. Om die reden kunnen opgenomen telefonische oproepen bovendien gedurende een jaar bewaard worden.

Dit is vastgelegd in artikel 125, § 1, 3° en artikel 128 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

 

Top

Hoeveel kost een tussenkomst van ambulance na een oproep 112?

De vervoers- en of verzorgingskosten voor dringende geneeskundige hulpverlening zijn ten laste van de persoon die vervoerd is. Het bedrag wordt bepaald door een koninklijk besluit en is forfaitair 60 euro. Voor meer informatie kan je contact opnemen met je ziekteverzekering of ziekenfonds, of u  vindt meer info op de pagina van de FOD Volkgezondheid, Veiligheid en Leefmilieu
 

Top

Wat kan ik doen als ik het noodnummer 112 niet kan bereiken?

Het noodnummer 112 is in principe altijd bereikbaar. Blijf rustig op een antwoord wachten wanneer het even duurt tot u iemand aan de lijn krijgt. Haak niet in want daardoor komt u opnieuw aan het einde van de wachtrij te staan. De operatoren nemen de meeste oproepen snel aan, maar het is mogelijk dat u even moet wachten als er veel mensen tegelijk bellen.

Maar het is nooit helemaal uit te sluiten dat u 112 soms even niet kan bereiken, en geen beltoon of aankondiging hoort. Je kan dan een aantal dingen doen.

Top

Wat kunt u doen bij geen bereik van 112?

1.  Probeer 112 te bereiken met een ander toestel (vast of mobiel). Het kan daarbij helpen een andere telefonie-operator te gebruiken (Orange, Proximus, Telenet). Vraag eventueel aan buren en omstanders om te helpen en te bellen.

 
2.  Heeft u geen ander toestel bij de hand en belt u mobiel? Probeer u dan enkele meters te verplaatsen of om te draaien en probeer het opnieuw.

 
3.  Als u wel nog kan bellen maar het noodnummer 112 niet bereikbaar is (als u bijvoorbeeld meteen een bezettoon of een foutmelding hoort), probeer dan 101 te bellen, het noodnummer voor politiehulp.

 
4.  Als u wel nog kan bellen maar zowel het noodnummer 112 én 101 niet bereikbaar zijn, neem dan rechtstreeks contact op met een ziekenhuis, de brandweerzone of de lokale politie, afhankelijk van het type incident.

Top

Mag je naar 112 bellen bij autopech?

Het noodnummer 112 is enkel voor noodgevallen. Je mag niet naar 112 bellen om bijstand te vragen bij autopech of om je verzekeringsmaatschappij te contacteren.

In het geval van een ernstig auto-ongeval, mag je naar 112 (ambulance/brandweer) bellen als er gewonden zijn of als er sprake is van een voertuigbrand. Je mag naar 101 (politie) bellen als het voertuig een gevaar vormt of de openbare orde stoort.

In geval van autopanne zonder gevaar, moet je zelf contact opnemen met je pechverhelper of verzekeringsmaatschappij. Dit type oproep zal niet behandeld worden door de noodcentrales en kan
het aannemen van oproepen aanzienlijk vertragen van mensen die dringende hulp nodig hebben.

Top

Is 112 bereikbaar als je telefoon (nog) niet ontgrendeld is?

Als je telefoon een SIM-kaart bevat is het mogelijk om het noodnummer 112 te bellen, zelfs als je telefoon nog niet ontgrendeld is.

Top