Niet dringend?

Gelet op de crisissituatie waarin ons land zich vandaag bevindt, moeten de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich op dit moment volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen (dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp) en oproepen voor dokters van wacht die al dan niet verband houden met een COVID-19 besmetting.

Het nummer 1722 zal daarom enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van die gemeenten waarvan de brandweerzone niet over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten beschikt. 

Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Als je gemeente behoort tot een brandweerzone die over een elektronisch formulier beschikt, zal je de volgende boodschap horen: "Gelieve voor een tussenkomst van de brandweer het digitaal loket van de website van je brandweerzone te gebruiken. Ga naar de website www.112.be voor meer informatie. Bel het noodnummer 112 als je in nood verkeert.".

Hulpverleningszones 

Hieronder vind je een overzicht van de hulpverleningszones: 
Hulpverleningszones 

Bel 1722 bij storm of wateroverlast

Sinds 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er geen levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert tijdens storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. 

Het is op basis van de waarschuwingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) dat bepaald wordt of het nummer 1722 geactiveerd wordt. 
 
De activatie van het nummer 1722 zal steeds via de media aangekondigd worden. 
1722 is een betalend nummer, aangezien het geen noodnummer is.

Geef voorrang aan mensen in levensgevaar

Tijdens storm of wateroverlast kunnen de noodcentrales veel meer oproepen te verwerken krijgen dan normaal. Het zijn nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen, omdat zij het best kunnen inschatten of een niet-dringende situatie bijvoorbeeld zou kunnen escaleren. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112 kunnen afhandelen. Dit kunnen oproepen zijn voor mensen die door een omgewaaide boom gekwetst in hun auto vast zitten, maar ook mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat. Blijf dus geduldig aan de lijn en bel desnoods later nog eens terug naar 1722. Bel in elk geval niet naar 112.

Als je tijdens storm of onweer toch voor niet-dringende brandweerinterventies naar het noodnummer 112 belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden om het nummer 1722 te bellen.

Lokaal e-loket of telefoonnummer van de brandweer

Als je brandweerzone een e-loket -of zelf een telefoonnummer geopend heeft, kan je daar ook rechtstreeks terecht om een brandweerinterventie voor storm en/of wateroverlast aan te vragen. 

Nadat je het nummer 1722 gebeld hebt, is het verder belangrijk om geduldig te wachten op de komst van de brandweer. Zij bekijken situatie per situatie en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Dit betekent ook dat je in sommige gevallen wat langer zal moeten wachten, opdat de brandweer eerst mensen die in levensgevaar zijn, verder kan helpen. Van zodra je oproep geregistreerd is bij 1722 of de lokale brandweer, zal er een ploeg langskomen. Bel dus niet terug naar 1722 of je lokale brandweer om te informeren waar ze zijn. Bel enkel terug als de situatie intussen opgelost is en er geen brandweerploeg meer langs moet komen.

Wat regel je zelf?

De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn. Na storm komen zij ook tussen als er gevaar is voor bewoners of voor derden, als er bijvoorbeeld een grote boom een huis dreigt te vernielen. 
De brandweer is echter geen klusjes- of hersteldienst. Zij komen dus niet langs om je dakpannen goed te leggen, om je glazen koepel of terrasoverdekking te herstellen, om je dakgoot uit te kuisen of te herstellen, om een omgevallen boom of loshangende tak die op je eigen grond ligt in stukken te zagen en te verwijderen. Hiervoor moet je dus niet naar de brandweer bellen maar naar een gekwalificeerde professional.

Verzekeringen

Heb je schade opgelopen, dan geef je dit aan bij je verzekeringsmaatschappij. Je belt hiervoor niet naar 1722. Op de website abcverzekering, vind je een checklist terug met alle stappen die je kan ondernemen bij stormschade.